Tính Creatinin – Tính hệ số thanh thải Creatinin

Tính creatinin có hai cách tính: theo nước tiểu 24h và công thức Corkroft-Gault. Trong…

Xem tiếp

Tính mức lọc máu cầu thận – Tính GFR

Tính GFR - Tính mức lọc máu cầu thận là một cách tính để xem chức năng thận…

Xem tiếp

TRA BỆNH THEO BẢNG CHỮ CÁI

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

U

X

Y

Z

Các thông tin trên web site này chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào do việc áp dụng các thông tin trên web site này gây ra.

COPYRIGHT 2016 | Powered By ViHealth Group © | All rights reserved.