Hút thuốc lá đến nỗi mất dây thanh quản

10 năm hút thuốc lá, bị ung thư thanh quản cách đây 2 năm, phải cắt dây thanh quản và không thể nói nếu không có máy hỗ trợ là hậu quả mà một tài xế đang phải chịu đựng chỉ vì thuốc lá.

Đánh giá bài viết

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top