Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT: Quy định về Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ

Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định về các mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người chưa đủ 18 tuổi và người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ. Dưới đây là chi tiết Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT và link download file PDF, DOCX.

Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ
Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT quy định về mẫu sổ khám sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ

1. Nội dung chính của các mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ

Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT ban hành kèm theo các mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ năm 2024, bao gồm:

  • Mẫu số 01: Giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên
  • Mẫu số 02: Giấy khám sức khỏe dùng cho người chưa đủ 18 tuổi
  • Mẫu số 03: Sổ khám sức khỏe định kỳ

Ngoài ra, Phụ lục XXIV còn quy định về:

  • Trách nhiệm của cơ sở khám sức khỏe định kỳ trong việc quản lý và sử dụng sổ khám sức khỏe định kỳ.
  • Quy trình xử lý vi phạm trong việc quản lý và sử dụng sổ khám sức khỏe định kỳ.

2. Hướng dẫn sử dụng các mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ

  • Mẫu số 01 và Mẫu số 02: Được sử dụng cho mỗi lần khám sức khỏe định kỳ.
  • Mẫu số 03: Được sử dụng để ghi nhận lịch sử khám sức khỏe định kỳ của người được khám.

3. Một số lưu ý

  • Các mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ phải được in ấn theo mẫu quy định.
  • Các thông tin ghi chép trong sổ khám sức khỏe định kỳ phải chính xác, rõ ràng, dễ đọc.
  • Sổ khám sức khỏe định kỳ phải được bảo quản cẩn thận để có thể tra cứu khi cần thiết.

4. Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT

5. Download Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT

Download Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT PDFDownload Phụ lục XXIV Thông tư 32/2023/TT-BYT DOCXTổng đài Y khoa ©

Đánh giá bài viết

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top