Bác sĩ Lương Lễ Hoàng qua đời vì Covid-19

Nếu ai đã từng biết tới các chương trình “Y khoa vui vẻ”, “Thầy thuốc của nông dân”, “Mượn sức thiên nhiên phòng bệnh” thì hẳn không thể quên được …

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng qua đời vì Covid-19 Đọc bài »