Dịch COVID-19: Các đô thị lớn Việt Nam nên bắt buộc đeo khẩu trang?

Những đô thị lớn, mật độ dân cư đông, người qua lại nhiều như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang… cũng cần áp dụng biện pháp buộc người …

Dịch COVID-19: Các đô thị lớn Việt Nam nên bắt buộc đeo khẩu trang? Đọc bài »