09 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm – Bộ Y tế yêu cầu phải giám sát, cách ly

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn giám sát đối với 09 loại bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các bệnh này …

09 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm – Bộ Y tế yêu cầu phải giám sát, cách ly Đọc bài »