Bạn biết gì về sán lợn và bệnh ấu trùng sán lợn ?

Những ngày gần đây, ai ai cũng đang lo sợ trước thông tin sán lợn xuất hiện khắp các vùng miền và tỉnh thành (ít nhất 55 tỉnh thành). Dù …

Bạn biết gì về sán lợn và bệnh ấu trùng sán lợn ? Đọc bài »