WHO cảnh báo về biến chủng Covid mới XE lây lan nhanh hơn Omicro

Ngày 1/4/2022, WHO cảnh báo về biến chủng mới Covid mới mang tên XE, là tái tổ hợp từ hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron, có khả năng …

WHO cảnh báo về biến chủng Covid mới XE lây lan nhanh hơn Omicro Đọc bài »