Xây dựng kịch bản có biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn

Thủ tướng cảnh báo tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và yêu cầu xây dựng kịch bản, phương án với tình huống dịch bệnh có diễn …

Xây dựng kịch bản có biến chủng mới nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn Đọc bài »