Deltacron – Biến thể lai giữa Delta và Omicron

Một biến thể mới của virus Sars-CoV-2 mang tên Deltacron vừa được các nhà khoa học ở Cyprus đã phát hiện. Biến thể Deltacron là sự kết hợp của biến …

Deltacron – Biến thể lai giữa Delta và Omicron Đọc bài »