Người thứ hai được ghép thận lợn phải chạy thận trở lại

Lisa Pisano, bệnh nhân thứ hai trên thế giới được cấy ghép thận lợn biến đổi gen, đã phải cắt bỏ cơ quan này sau 47 ngày do suy yếu …

Người thứ hai được ghép thận lợn phải chạy thận trở lại Đọc bài »