Trung Quốc nói virus corona trên bao bì thực phẩm đông lạnh có thể lây nhiễm

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết việc tiếp xúc với bao bì thực phẩm đông lạnh có virus corona còn sống có thể …

Trung Quốc nói virus corona trên bao bì thực phẩm đông lạnh có thể lây nhiễm Đọc bài »