Cơ thể con người chịu lạnh được đến mức độ nào?

Có thể thấy rằng rất nhiều vùng đất băng tuyết với nhiệt độ trung bình khoảng -60 độ C nhưng con người vẫn có thể tồn tại. Tuy nhiên, có …

Cơ thể con người chịu lạnh được đến mức độ nào? Đọc bài »