Dây chằng chéo trước khớp gối – Giải phẫu và hình ảnh nội soi

Khớp gối là khớp quan trọng trong quá trình vận động và lao động. Trong đó, dây chằng chéo trước khớp gối cùng với sụn chêm, bao khớp… có vai …

Dây chằng chéo trước khớp gối – Giải phẫu và hình ảnh nội soi Đọc bài »