Hình ảnh chụp CT phổi của người nhiễm Covid sau 01 năm khỏi bệnh

Hình ảnh chụp CT phổi của người nhiễm Covid sau 01 năm khỏi bệnh cho thấy phổi của họ vẫn bị tổn thương kéo dài cả năm kể từ khi …

Hình ảnh chụp CT phổi của người nhiễm Covid sau 01 năm khỏi bệnh Đọc bài »