Vaccine COVID-19: Tiêm mũi 2 có cần đăng ký không ?

Nhiều người tiêm mũi 1 vaccine COVID-19, khi gần đủ thời gian quy định để tiêm mũi 2 thì lo lắng không biết để được tiêm mũi 2 có cần  …

Vaccine COVID-19: Tiêm mũi 2 có cần đăng ký không ? Đọc bài »