17% điều dưỡng trả lời khảo sát cho biết đã sử dụng chung kim pha thuốc

Một khảo sát về tiêm an toàn tại các bệnh viện tại TP.HCM cho thấy, 18% điều dưỡng không rửa tay trước khi tiêm; 17% sử dụng chung kim pha …

17% điều dưỡng trả lời khảo sát cho biết đã sử dụng chung kim pha thuốc Đọc bài »