Tại sao phải có hồ sơ bệnh án điện tử ?

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ …

Tại sao phải có hồ sơ bệnh án điện tử ? Đọc bài »