Các xét nghiệm máu liên quan đến chức năng tuyến giáp

Các xét nghiệm máu đánh giá chức năng tuyến giáp thường được sử dụng là: Xét nghiệm TSH, T4 toàn phần, FT3, TSI,… Các xét nghiệm này có vai trò …

Các xét nghiệm máu liên quan đến chức năng tuyến giáp Đọc bài »