Bộ Y tế đình chỉ thuốc hoomon, nội tiết Methylprednisolon 16mg

Ngày 11/10/2019 vừa qua, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn 17364/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất …

Bộ Y tế đình chỉ thuốc hoomon, nội tiết Methylprednisolon 16mg Đọc bài »