Giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid 19 mới chừa chỗ cho 7 mũi tiêm

Mẫu giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid 19 mới do Bộ Y tế vừa ban hành chừa chỗ cho 7 mũi tiêm, bao gồm: mũi tiêm cơ bản, mũi …

Giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid 19 mới chừa chỗ cho 7 mũi tiêm Đọc bài »