Vĩnh biệt GS.TS.BS Nguyễn Huy Dung, người thầy lớn của nhiều thế hệ bác sĩ

Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Huy Dung, người từng chăm sóc sức khỏe Bác Hồ, người thầy lớn của nhiều thế hệ bác sĩ giỏi, đã từ trần vào …

Vĩnh biệt GS.TS.BS Nguyễn Huy Dung, người thầy lớn của nhiều thế hệ bác sĩ Đọc bài »