Hiến gan có nguy hiểm tới tính mạng không ?

Hiến gan có thể đem lại sự sống cho bệnh nhân mắc các bệnh gan. Tuy nhiên, việc cắt đi một phần lá gan khi hiến gan khiến nhiều người …

Hiến gan có nguy hiểm tới tính mạng không ? Đọc bài »