Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng

Bộ Y tế vừa phê duyệt nghiên cứu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 bằng huyết tương của người khỏi, bắt đầu tuyển chọn người hiến. Người bệnh đã khỏi …

Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng Đọc bài »