Từ tháng 7/2019 bắt đầu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân

Từ tháng 7/2019, Bộ Y tế bắt đầu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, nhằm ghi nhận thông số về tình trạng sức khỏe, …

Từ tháng 7/2019 bắt đầu triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân Đọc bài »