Phát hiện mới về hội chứng covid 19 kéo dài

Sau khi khỏi bệnh Covid, nhiều người còn phải đối diện với hội chứng covid 19 kéo dài. Nhiều người thấy mệt mỏi, hay quên, thiếu tập trung, kém minh …

Phát hiện mới về hội chứng covid 19 kéo dài Đọc bài »