Tiêm trộn vaccine Moderna và Pfizer – Giải pháp tình thế

Hiện nay, một số nước coi việc tiêm trộn vaccine Moderna và Pfizer là giải pháp tình thế để đẩy nhanh chiến lược chủng ngừa Covid-19. Mặc dù, các cơ …

Tiêm trộn vaccine Moderna và Pfizer – Giải pháp tình thế Đọc bài »