Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế kể từ ngày 01/7/2019

Khoảng 1.900 dịch vụ y tế dự kiến sẽ điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019, đồng thời giá dịch vụ y tế sẽ được tính …

Điều chỉnh giá 1.900 dịch vụ y tế kể từ ngày 01/7/2019 Đọc bài »