Có đến 203 triệu chứng của hậu COVID-19. Khi nào cần đi khám hậu Covid ?

Theo Bộ Y tế có đến 203 triệu chứng khác nhau của hậu Covid. Vậy khi nào cần đi khám hậu Covid ? 1. Khi nào cần đi khám hậu …

Có đến 203 triệu chứng của hậu COVID-19. Khi nào cần đi khám hậu Covid ? Đọc bài »