Cụ ông 80 năm ‘không ăn không uống’ vừa qua đời ở tuổi 91

Cụ ông Prahlad Jani – một thiền sư được nhiều người biết đến tại Ấn Độ, người “không ăn không uống” suốt 80 năm, đã qua đời ở tuổi 91. …

Cụ ông 80 năm ‘không ăn không uống’ vừa qua đời ở tuổi 91 Đọc bài »