Bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt giá rẻ và nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng

Hiện nay đang rộ lên tin đồn một số mẫu bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt giá rẻ có thể thôi nhiễm kim loại nặng ảnh hưởng tới sức khỏe… …

Bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt giá rẻ và nguy cơ nhiễm độc kim loại nặng Đọc bài »