Xét nghiệm PCR covid lấy mẫu gì ?

Xét nghiệm PCR covid lấy mẫu gì, lấy mẫu máu hay lấy mẫu vùng hầu họng? Đây là câu hỏi mà TĐYK nhận được rất nhiều trong thời gian qua, …

Xét nghiệm PCR covid lấy mẫu gì ? Đọc bài »