Lịch tiêm viêm gan B cho người lớn

Việc tiêm phòng viêm gan B cho người lớn gồm 3 mũi, mũi thứ 3 cách mũi đầu tiên 6 tháng. Việc tiêm vắc xin viêm gan B đúng lịch …

Lịch tiêm viêm gan B cho người lớn Đọc bài »