Thời gian hoạt động của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết

Virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết không thể lây truyền trực tiếp từ người sang người mà chủ yếu qua vết đốt của muỗi cái Aedes aegypti (muỗi vằn). …

Thời gian hoạt động của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết Đọc bài »