Miễn dịch vắc xin ngăn nhiễm Covid-19 mạnh gấp 5 lần miễn dịch ở F0 khỏi bệnh

Một nghiên cứu mới của CDC Mỹ cho thấy miễn dịch do vắc xin tạo ra có khả năng ngăn nhiễm Covid-19 mạnh gấp hơn 5 lần so với miễn …

Miễn dịch vắc xin ngăn nhiễm Covid-19 mạnh gấp 5 lần miễn dịch ở F0 khỏi bệnh Đọc bài »