Nồi cơm điện tách đường có ý nghĩa khoa học không?

Nồi cơm điện tách đường được quảng cáo là giúp giảm lượng đường trong cơm, tốt cho người tiểu đường và muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, hiệu quả …

Nồi cơm điện tách đường có ý nghĩa khoa học không? Đọc bài »