Một số người nổi hạch sau tiêm vắc xin Covid mũi 3 – Vì sao?

Phản ứng nổi hạch sau tiêm vắc xin Covid được cảnh báo là những triệu chứng ít gặp nhưng gần đây phản ứng này trở nên phổ biến hơn ở …

Một số người nổi hạch sau tiêm vắc xin Covid mũi 3 – Vì sao? Đọc bài »