Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca, có nên tiêm thêm mũi 3 Pfizer không?

Tôi đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca, nếu bây giờ có điều kiện tôi tiêm thêm 1 mũi vắc xin Pfizer cho kháng thể mạnh hơn được không? (batecho…@gmail.com) …

Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca, có nên tiêm thêm mũi 3 Pfizer không? Đọc bài »