Các mức độ của bệnh sốt xuất huyết và các dấu hiệu đi kèm

Bệnh sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Phát hiện …

Các mức độ của bệnh sốt xuất huyết và các dấu hiệu đi kèm Đọc bài »