Bộ Y tế phát động “Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể”

Sáng ngày 16/10/2020, Bộ Y tế đã phát động “Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể”. Theo kết quả điều tra Quốc gia, yếu tố …

Bộ Y tế phát động “Tháng hành động đẩy lùi tình trạng thừa cholesterol trong cơ thể” Đọc bài »