Hậu COVID và một số rối loạn tâm thần thường gặp

Mặc dù không phổ biến nhưng thực tế hiện nay cho thấy tỷ lệ người mắc phải chứng rối loạn tâm thần hậu Covid đang có chiều hướng gia tăng, …

Hậu COVID và một số rối loạn tâm thần thường gặp Đọc bài »