09 biểu hiện ngoài da thường gặp của bệnh gan

Vàng da, dễ bầm tím dưới da, nổi sẩn ngứa, ban đỏ, xuất hiện dấu sao mạch,… là những biểu hiện ngoài da thường gặp  của bệnh gan. Cụ thể …

09 biểu hiện ngoài da thường gặp của bệnh gan Đọc bài »