Bộ Y tế xin tạm dừng thông báo số ca Covid-19 hàng ngày

Ngày 5/3/2022, Bộ Y tế có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó xin ý kiến về …

Bộ Y tế xin tạm dừng thông báo số ca Covid-19 hàng ngày Đọc bài »