Hiến gan có ảnh hưởng gì tới sức khỏe người hiến không ?

Hiến gan và ghép gan hiện nay không còn là điều hiến gặp. Việc hiến gan có thể sẽ là phương án duy nhất cứu sống những người bệnh cần …

Hiến gan có ảnh hưởng gì tới sức khỏe người hiến không ? Đọc bài »