Người bệnh tim có hiến máu được không?

Có nhiều người gửi câu hỏi cho TĐYK hỏi “Là một bệnh nhân bệnh tim, tôi có thể hiến máu được không?”. Câu trả lời là còn phụ thuộc vào …

Người bệnh tim có hiến máu được không? Đọc bài »