Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau – Tuyệt đối không tái sử dụng

Nhiều người có thói quen giữ lại các chai đựng nước khoáng, nước ngọt để tái sử dụng. Tuy nhiên, không phải loại nhựa nào cũng có thể tái sử …

Chai nhựa có 1 trong 3 ký hiệu sau – Tuyệt đối không tái sử dụng Đọc bài »