Test nhanh Covid tại nhà thấy vạch T hiện mờ rồi biến mất, có phải dương tính?

Tôi mua bộ kit test nhanh Covid về tự thực hiện tại nhà. Khi nhỏ dung dịch vào khay được 2 phút có thấy loáng thoáng vạch T hiện ra …

Test nhanh Covid tại nhà thấy vạch T hiện mờ rồi biến mất, có phải dương tính? Đọc bài »