Thông tư 32/2023 Bộ Y tế – PDF, DOCX

Ngày 31/12/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 32/2023/TT-BYT, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Đây là văn bản pháp …

Thông tư 32/2023 Bộ Y tế – PDF, DOCX Đọc bài »