Trung Quốc phát hiện kháng thể vô hiệu hóa mọi biến thể Sars-CoV-2

Các nhà khoa học Trung Quốc công bố đã phân lập được một loại kháng thể có thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể SARS-CoV-2 gây đại dịch …

Trung Quốc phát hiện kháng thể vô hiệu hóa mọi biến thể Sars-CoV-2 Đọc bài »