WHO: Tạo miễn dịch cộng đồng kiểu cho lây tràn lan là ‘phi đạo đức’

Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phản đối đề xuất của một số người nên để cho COVID-19 lây lan với hi vọng có thể có …

WHO: Tạo miễn dịch cộng đồng kiểu cho lây tràn lan là ‘phi đạo đức’ Đọc bài »